Rotsidan

Rotsidan blev naturreservat år 1974.

Areal: Ca 110 hektar

Rotsidan är en 4 km lång och låglänt kuststräcka, med vackert slipade och plana diabashällar, inramad av vindpinade kusttallar och dvärgvuxna granar.
Vid sydostlig storm demonstrerar havet de enorma krafter som alljämt formar Rotsidan. De flacka hällarna förstärker vågorna, som kastas högt upp på land.

 
 
 
 
 
 
 

© 2005 Mats Wedin