Nätra Kyrka finns i Bjästa,
alldeles vid Nätraån

 
 
 

© Mats Wedin