Höga Kustenbron
BROFAKTA

Betong i pyloner och landfästen: 40 000 m³

Stål i brobanan: 14 000 ton

Ståltråd i kablarna:
8 500 ton

Jordschakt: 50 000 m³

Bergschakt: 20 000 m³

Kostnad: 1,1 Mdkr

Armering: 4 000 ton

Total längd: 1 800 m

Segelfri höjd: 40 m

Brobredd: 17,8 m

Spännvidd mellan pylonerna:
1 210 m

Ytbehandling/målning:
60 000 m²


© Mats Wedin