Brynge Kulturområde

Brynge Såg är ett av Sveriges äldsta bevarade finbladiga sågverk. Numera ett vackert kulturområde med bl a lärftmangel från 1700-talets mitt. Lincentrum med museum och linberedningsaktiviteter. Sågställarbostad från 1700-talet, smedja m m. I gamla kraftverket finns konsthall.

 
 
 
 
 
 
 

© 2005 Mats Wedin